Διοικητικό Συμβούλιο ΕΧΕΜ

Δ.Σ. Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

Πρόεδρος
Βασίλειος Βενιζέλος
Αντιπρόεδρος
Μιχαήλ Κοντός
Γεν. Γραμματέας
Κορνηλία Αναστασάκου
Ταμίας
Ελευθερία Ιγνατιάδου
Μέλη
Θεόδωρος Κοντούλης
Σοφοκλής Λανίτης
Ιωάννης Νατσιόπουλος