Επιτροπή Βράβευσης Αναρτημένων Ανακοινώσεων

Επιτροπή Βράβευσης Αναρτημένων Ανακοινώσεων

Πρόεδρος
Τζωρακολευθεράκης Ελευθέριος
Μέλη
Μανίκα Αικατερίνη
 
Μεταξάς Γεώργιος
 
Πεσματζόγλου Γρηγόριος
 
Χατζόπουλος Σταύρος