Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

08.30-09.30

Προσέλευση – Εγγραφές

09.30-10.45

Στρογγυλή Τράπεζα 1

Παράγοντες Κινδύνου στον Καρκίνο του Μαστού

Προεδρείο:  Λύπας Γ.- Κοντούλης Θ.

Η επίδραση του τρόπου ζωής στην πρόληψη και την υποτροπή του καρκίνου μαστού (15’)

Τόλη  Χ.

Ενδείξεις γονιδιακού ελέγχου. Νεότερα δεδομένα

Ρηγάκος Γ. (15’)

Θεραπεία υπογονιμότητας και καρκίνος μαστού: Μύθοι & Πραγματικότητα ως προς τη γονιμότητα και κύηση πριν και μετά τον καρκίνο μαστού (15’)

Μωραγιάννη B.

Εξατομικευμένος προσυμπτωματικός έλεγχος-μοντέλα εκτίμησης κινδύνου καρκίνου μαστού (MyPEBS, KARMA,PRISMA κλπ) (20’)

Σαλούστρος Εμ.

Συζήτηση (15΄)

10.45-11.15

Διάλεξη

Προεδρείο: Βενιζέλος Β. –Νατσιόπουλος Ι.

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ τελευταίας διετίας (30’)

Κορωνάρχης Δ.

11:15-11:45

Διάλειμμα καφέ

11.45-13.00

Στρογγυλή Τράπεζα 2

Ακτινοδιαγνωστικές  Εξελίξεις

Προεδρείο:Κουφόπουλος Κ.-Αναστασάκου Κ.

Αλγόριθμος απεικονιστικής προσπέλασης των βλαβών του μαστού

Πατσινακίδης Ν.(15’)

Contrast-enhanced 2D μαστογραφία και στοχευμένο (2nd look) υπερηχογράφημα

Χαλαζωνίτης  Α. (15’)

Διαχείριση περιοχικής σκιαγραφικής ενίσχυσης παραμαγνητικής ουσίας (non-mass enhancement) (15’)

Ρουσάκης Α.

Εξελίξεις την απεικόνιση του μαστού: τι θα δούμε στο μέλλον (15’)

Δημητρόπουλος Ν.

Συζήτηση (15΄)

13.00-14.00

Στρογγυλή Τράπεζα 3

Καλοήθεις  Παθήσεις

Προεδρείο: Κοντούλης Θ.- Νόννη Α.

Μασταλγία  (15’)

Φύσσας Ι.

Κοκκιωματώδης και περιπορική μαστίτιδα (15’)

Χατζόπουλος  Σ.

Έκκριμα θηλής:  Αλγόριθμος διαχείρισης (15’)

Ματιάτου Μ.

Συζήτηση (15΄)

14:00-15:00

Ελαφρύ γεύμα

15:00-17:30

Στρογγυλή Τράπεζα 4

Πρώιμος Καρκίνος Μαστού: Αρχική Χειρουργική Θεραπεία (Surgery Upfront)

Προεδρείο: Αρκαδόπουλος Ν.- Ασκοξυλάκης Ι.

Τεχνικές εντοπισμού μη ψηλαφητών βλαβών: είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε τον συρμάτινο οδηγό; (20’)

Zαχαριουδάκης Κ.Virtual

Βιοψία φρουρού λεμφαδένα το 2022: συγκριτική ανάλυση των τεχνικών (20’)

Δουβετζέμης Σ.

Ενδείξεις , αντενδείξεις, ογκολογική ασφάλεια και βιβλιογραφικά δεδομένα για την μαστεκτομή με διατήρηση θηλής (20΄)

Μεταξάς Γ.

Ογκοπλαστική Χειρουργική: pitfalls, tips and tricks. (Επιλογή τεχνικής, atlas of oncoplastic surgery) (30΄)

Χατζημηνάς Δ. Virtual

Τips and tricks, στην μαστεκτομή και αποκατάσταση ασθενών με μεγάλους πτωτικούς μαστούς (20΄)

Μιχαλόπουλος Ν.

Θεραπεία διατήρησης του μαστού στην τοπική υποτροπή μετά ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία (20΄)

Γροσομανίδης Δ. (10΄) – Σκάρλος Π. (10΄)

Συζήτηση (20΄)

17.30-17.45

Διάλειμμα καφέ

17.45-18.15

Δορυφορική Διάλεξη 1

 GENE ANALYSIS MYRIAD

Προεδρείο: Βενιζέλος Β.- Αθανασιάδης Η.

Clinical Value of EndoPredict - When can a gene expression test be performed in patients with ER+/HER2- early breast cancer?

Kronenwett R.

18.15-20:00

Στρογγυλή Τράπεζα 5

Βιολογική Ανάλυση και Θεραπευτικές Εφαρμογές

Προεδρείο:  Κοντός M.- Τζαννίνης Δ.

Α.  Διαλέγοντας μια γονιδιακή υπογραφή στον ER+ καρκίνο μαστού

- Το βιολογικό υπόβαθρο των μοριακών υπογραφών MammaPrint και BluePrint. (20’)

Κοσμίδης Ευστρ. KARYO

- ΕndoPredict - a second generation gene expression test   (20’)

Λύπας Γ. GENE ANALYSIS-MYRIAD

-Πολυγονιδιακές Υπογραφές:Τι υποδεικνύουν οι κατευθυντήριες οδηγίες (20’)

Τσούλος Ν.

Β. Λόγος – Αντίλογος 1: απάντηση 2 ερωτήσεων από κάθε «αντίπαλο»

20.00-20.30

Τελετή Έναρξης-Χαιρετισμοί

Βενιζέλος B., Κοντός M.

Βενιζέλος Β. Πρόεδρος ΕΧΕΜ- Πρόεδρος Συνεδρίου

Σαριδάκη Ζ. Πρόεδρος ΕΟΠΕ

Κουφόπουλος Κ. Πρόεδρος ΕΕΑΜ

Δημητρόπουλος Ν. Πρόεδρος ΕΑΜΕ

Νόννη Α. Πρόεδρος ΕΕΠΑ

20.30-21.00

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Ζωγράφος Γ.- Βενιζέλος Β.

Η ιστορία της χειρουργικής μαστού στην Ελλάδα. Το παρελθόν, το παρόν και σκέψεις για το μέλλον

Καρυδά Ειρ.

21.00

ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ | 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09:00-11:00

Προφορικές  Ανακοινώσεις

Προεδρείο: Virtual   Μηλιαράς Σπ.- Μανίκα Αικ.

11.00-12.45

Στρογγυλή Τράπεζα 6

Challenges in Breast Oncoplastic and Reconstructive Surgery

Chair: Kontos Μ. - Barry P.

Oncological safety and technical feasibility in multifocal/multicentric breast cancer (20’)

Massanat Y.

Anaplastic large cell lymphoma associated with implant-based surgery (15΄)

Mastorakos D.

Implant vs flaps: choosing the right patient (15’)

Giannas I.

Τips and tricks in subpectoral implant based breast reconstruction (20΄)

Spyropoulou A. Virtual

Τips and tricks in prepectoral implant based breast reconstruction (20΄)

Barry P.

Συζήτηση (15΄)

12.45-13.15

Διάλειμμα καφέ

13.15-14.00

Debate 2: The placement of an implant under the pectoralis major muscle is hardly ever necessary

Chair: Agrawal A.- Massanat Y.

Yes, it is only rarely necessary: Barry P. (15’)

No, placement under the pectoralis major is still necessary in many cases: Gravvanis A . (15’)

Συζήτηση (15΄)

14.00-14.30

Δορυφορική Διάλεξη 2 

GENEKOR

Προεδρείο: Αναστασάκου Κ. -Ιγνατιάδου Ε.

TAILOR X και R-XPONDER: πόσο επηρεάζουν την κλινική πρακτική (30΄)

Τσούλος Ν.

14:45-15:30

Ελαφρύ γεύμα

15.30-17.00

Λόγος - Αντίλογος 3&4

Προεδρείο :Βενιζέλος Β. -Νατσιόπουλος Ι.

Χειρουργική διαχείριση του μαστού: Μπορούμε να αποφύγουμε την χειρουργική επέμβαση σε πλήρη απεικονιστική ανταπόκριση;(45’)

Ναι: Καρυδάκης Β.

Όχι: Χατζόπουλος Κ.

Ακτινοθεραπεία μασχάλης μετά από πλήρη ανταπόκριση σε εισαγωγική χημειοθεραπεία με αρχικά θετική μασχάλη;(45’)

Ναι: Γκανταίφη Α. Virtual

Όχι: Μαραγκουδάκης Ε.

17.00-17.30

Δορυφορική Διάλεξη 3  

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Προεδρείο: Δημητρακάκης Κ.- Λανίτης Σ.

Η συνδυαστική εξέταση PRS (Polygenic Risk Score) & BRCA1/2 αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού: O Πολυγονιδιακός κίνδυνος μπορεί να τροποποιήσει τη  διεισδυτικότητα των κύριων μονογονιδιακών μεταλλάξεων  (30΄)

Χιωνά Α.

17.30-18.00

Διάλειμμα καφέ

18.00-20.00

Στρογγυλή Τράπεζα 7

Volume replacement in breast conservating surgery

Chair: Agrawal A.–Massanat Y.

Perforator flaps: indications, selection of patients, marking and techniques

Barry P.(20’)

Perforator flaps: Tips and tricks

Agrawal A. (20’)

Rotational flaps

Paulinelli R. Virtual (20’)

Effect of the implementation of perforator flaps on the clinical practice:

reduce mastectomies, theatre times, margins, patient satisfaction and cost

Barry P.(20’)

Perforator: Surgical, Oncological and Patient outcomes - Literature and UK PartBreCon study"

Agrawal A. (15’)

Discussion (15’)

ΚΥΡΙΑΚΗ | 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09:30-10:30

Διάλεξη

Προεδρείο: Πολυχρόνης Α.- Πουλακάκη Φ.

Τι νεώτερο στο DCIS (20’)

Δραγούμης Δ.

Τι νεότερο για LCIS ADH ALH . Ποια η αντιμετώπιση όταν βρεθούν  υλικό βιοψίας (20΄)

Λαμπρόπουλος Π.

Συζήτηση (20΄)

10:30–11:00

Διάλειμμα καφές

11:00–12:30

Γενική Συνέλευση

12:30-13:00

Δορυφορική Διάλεξη  4

BARD

Προεδρείο: Αναστασάκου Κ.Βούρτση Α.

VAE B2/B3 The Management

Σταφυλά Β.

13:00-14:30

 Στρογγυλή Τράπεζα 8

Θεραπευτικοί Αλγόριθμοι: Μη Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού

Προεδρείο: Φαλιάκου Ε.- Σαμαντάς Ε.

Αυλικού Τύπου Α Και Β Όγκοι (20΄)

Σταφυλά Β.

HER2 Θετικοί Όγκοι (20΄)

Λάλλα Ευθ. Virtual

Τριπλά  Αρνητικοί Όγκοι (20΄)

Κεντεποζίδης Ν.

Ειδικοί υπότυποι τριπλά αρνητικού καρκίνου (αδενοκυστικοί, αποκρινείς, εκκριτικού τύπου ). Θεραπευτική διαχείριση (15῎)

Καρίνα Μ. Virtual

Συζήτηση (15΄)

14.30-15.00

Ελαφρύ Γεύμα

15:00-16:15

Στρογγυλή Τράπεζα 9

Α. Νεοεπικουρική  Θεραπεία: Πως ανταποκρινόμαστε στην ανταπόκριση

Προεδρείο: Λανίτης Σ.- Ιγνατιάδου Ε.

Εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία (15’)

Καλλές Β.

Νέο-επικουρική θεραπεία. Σταθερή/επιδεινούμενη νόσος. Θεραπευτικές επιλογές (15’)

Χαραλαμπούδης Π.

Χειρουργική διαχείριση της μασχάλης μετά προεγχειρητική χημειοθεραπεία και νεοεπικουρική ορμονοθεραπεία (15’)

Σταθουλοπούλου Μ.

Χειρουργική διαχείριση του μαστού μετά από προεγχειρητική χημειοθεραπεία και προεγχειρητική ορμονοθεραπεία (15’)

Καρακατσάνης Α.Virtual

Συζήτηση (15΄)

16.15-16.45

Δορυφορική Διάλεξη 5

ΚARYO

Προεδρείο:Νατσιόπουλος Ι. Κοντούλης Θ.

MammaPrint και BluePrint στην κλινική πρακτική - νεότερα δεδομένα

Φλέσσας Ι.

16.45-18.15

Στρογγυλή Τράπεζα 10

Νεότερα δεδομένα στην ογκολογία του μαστού

Προεδρείο: Παπαδημητρίου Χ. –Κοττέας Η.

Η αξία της χειρουργικής του πρωτοπαθούς όγκου στο de novo μεταστατικό καρκίνο του μαστού (20’)

Γιάννος Α.

HER2 Low Όγκοι;( 20’)

Καραγεωργοπούλου Σ.

Τριπλά  Αρνητικοί όγκοι;( 20’)

Ζιώγας Δ.

Αντιμετώπιση Her2+ και TNBC σε γυναίκες 70+ (15’)

Κεσίσης Γ.Virtual

Συζήτηση (15΄)

18.15-18.45

Δορυφορική Διάλεξη 6

MSD

Προεδρείο: Ξεπαπαδάκης Γ, Χριστοδούλου Χ.

Η ανοσοθεραπεία στον πρώιμο TNBC (30’)

Παπαζήσης Κ.

18.45

Συμπεράσματα –Απονομή  βραβείων- Τελετή Λήξης