Θεματικές Ενότητες

Ενότητες

Οι προβλεπόμενες θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

  • Χειρουργική Μαστού
  • Πλαστική Χειρουργική Μαστού-Αισθητική & Επανορθωτική
  • Κλινική Ογκολογία Μαστού
  • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
  • Απεικονιστικές Μέθοδοι
  • Παθολογική Ανατομική
  • Μοριακή Ιατρική
  • Νοσηλευτική-Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη-Φροντίδα